Šta su incotermi?

Incotermi (International Commercial Terms) su standardizovane međunarodne trgovačke klauzule. Njih sastavlja i izdaje međunarodna Privredna komora (aktuelni su: Incoterms 2010). Ugovorne strane (prodavac, kupac) u nekom trgovačkom poslu mogu da ugovore neku od klauzula Incoterma. Pomoću tih Incoterma regulišu se suštinske obaveze prodavca i kupca, naročito prenos rizika i troškovi isporuke između partnera u trgovačkom postupku.

Šta se reguliše putem Incoterma?

Ugovaranjem neke klauzule Incoterma kod isporuke između ugovornih partnera definišu se, pre svega, sledeće tačke:
Mesto i vreme prenošenja rizika za mogući gubitak (odn. oštećenje, gubitak, krađa itd.) robe


Raspodela troškova isporuke


Obaveze kod izvoznog odn. uvoznog carinjenja

Koji Incotermi postoje?

U prilogu se nalazi pregled:
Ove informacije su kratki sažeci koji ne sadrže celovit opseg prava i obaveza ugovornih strana.

Objašnjenje vezano za Incoterms u drumskom prevozu

EXW - Ex Works / Franko fabrika (... navedeno mesto isporuke)

Prodavac od fabrike/skladišta ne snosi nikakve troškove niti bilo kakav rizik. Prodavac nije u obavezi ni da utovari robu na transportno sredstvo koje ga preuzima, niti mora da obezbedi dokumenta za izvoz (izvozno carinjenje), ukoliko je tako nešto potrebno.
EXW - Ex Works / Franko fabrika

FCA - Free Carrier / Franko prevoznik (... navedeno mesto isporuke)

Kupac preuzima troškove i rizik od prevoznika od polazišta. Prodavac se obavezuje da robu utovari na transportno sredstvo koje dolazi po robu i da, po potrebi, obezbedi dokumenta za izvoz (izvozno carinjenje).
FCA - Free Carrier / Franko prevoznik

CPT - Carriage paid to / Prevoz plaćen do (... naznačeno odredište)

Prodavac je u obavezi da sklopi ugovor o prevozu i snosi troškove do naznačenog odredišta. Ukoliko je to potrebno, prodavac je u obavezi da obezbedi dokumenta za izvoz (izvozno carinjenje). Opasnosti (gubitak, oštećenja) snosi kupac od trenutka predaje robe prvom prevozniku na polazištu. Ali je, po potrebi, kupac odgovoran za uvozno carinjenje!
CPT - Carriage paid to / Prevoz plaćen do

CIP - Carriage and Insurance paid to / Prevoz i osiguranje plaćeni do (... naznačeno odredište)

Prodavac je u obavezi da sklopi ugovor o prevozu i snosi troškove do naznačenog odredišta. Ukoliko je to potrebno prodavac je u obavezi da obezbedi dokumenta za izvoz (izvozno carinjenje). Takođe prodavac sklapa ugovor o osiguranju od rizika (gubitak, oštećenja) koje snosi kupac. Rizike (gubitak, oštećenja) snosi kupac od trenutka predaje robe prvom prevozniku na polazištu. Za uvozno carinjenje, ako je potrebnoa, odgovoran je kupac.
CIP - Carriage and Insurance paid to / Prevoz i osiguranje plaćeni do

DAT - Delivered at Terminal / Isporučeno do terminala (... naznačeni terminal na odredišnoj luci/mestu odredišta)

Prodavac snosi troškove i rizik isporuke do naznačenog terminala/mesta, uključujući i istovar dolaznog prevoznog sredstva. Međutim, po potrebi, uvozno carinjenje preuzima kupac!
DAT - Delivered at Terminal / Isporučeno do terminala

DAP - Delivered at Place / Isporučeno na naznačenoj destinaciji (... naznačeno odredište)

Prodavac stavlja na raspolaganje kupcu robu na pristiglom prevoznom sredstvu, spremnu za istovar na naznačenoj destinaciji u zemlji uvoza i snosi sve rizike do tog trenutka. Uvozno carinjenje i istovar preuzima kupac!
DAP - Delivered at Place / Isporučeno na naznačenoj destinaciji

DDP - Delivered Duty paid / Isporučeno ocarinjeno² (... naznačeno odredište)


Prodavac stavlja kupcu na raspolaganje ocarinjenu robu na pristiglom prevoznom sredstvu spremnu za istovar na naznačenoj destinaciji u zemlji uvoza i snosi sve rizike do tog trenutka. Prodavatelj je dužan platiti i sve obaveze, davanja i carinske formalnosti za izvoz i uvoz. Istovar preuzima kupac!
DDP - Delivered Duty paid / Isporučeno ocarinjeno²
² Međutim, ukoliko ugovorne strane žele da prodavac ne snosi određene troškove koji nastaju prilikom uvoza robe (kao npr. porez na dodatu vrednost), to treba jasno definisati aneksom u kupoprodajnom ugovoru (originalni citat iz Incoterma 2000), odn. treba primeniti DAP.

Dalje informacije:

^ - Top

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi Vam osigurala najbolje moguće korisničko iskustvo. Klikom na "Prihvatiti" pristajete na korišćenje kolačića. Ukoliko želite da onemogućite određene kolačiće, kliknite na ovde. Ostale informacije o tretiranju Vaših podataka možete pronaći u našim Uslovi korišćenja i Informacije o zaštiti podataka.

Prihvatiti